Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

АФІША, ОБ’ЯВА, ОГЛОШУВАТИ, ОБ’ЯВЛЯТИ, ОГОЛОШЕННЯ

афіша – об’ява – оголошення Слова-синоніми, котрі означають “надруковане або написане повідомлення про концерт, виставу, лекцію і т. ін., що вивішується на видному місці”. Усі три лексеми, зафіксовані в словниках, раніше активно використовувалися в мовному вжитку – усно й на письмі. На жаль, нині перевагу чомусь надають оголошенню. А відповідно й дієсловам, які утворені від нього: оголошують (а не об’являють) конкурс, набір, прийом; оголошують збори відкритими. Це збіднює нашу мову.
Ещё