Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

АРХІВАРІУС, АРХІВІСТ

архіваріус чи архівіст? Хоч слово архіваріус 11-томний Словник української мови не подає як застаріле, проте воно рідковживане. Цю лексему тепер заступає іменник архівіст. Ним називають не тільки власне фахівців архівної справи, що збирають, упорядковують, науково класифікують та зберігають документи, писемні пам’ятки тощо, а й посаду, котру ті люди обіймають.
Ещё