Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

ІТАЛЬСКИЙ, ІТАЛІЙСЬКИЙ, ГАЛИЦИЗМИ, ГАЛЛІЦИЗМИ

Чому близькозвучні іменники галицизми й галліцизми пишуться по-різному? Бо вони мають різне походження і значення. Галицизм – назва західноукраїнського діалектизму (слово або зворот), утвореного від найменування історичного краю – Галичини. Галліцизм – термін, що виник від слова Галлія. Так звали давню країну, до якої входила територія Франції, Північної Італії, Люксембургу, Швейцарії, Бельгії і частини Нідерландів. У свою чергу Галлія походила від лексеми галли – назви кельтського племені, що колись населяло терени теперішньої Франції. Схожі за вимовою й прикметники італійський та італьський, котрі теж виражають неоднакові поняття. Слово італійський пов’язане з сучасною Італією. Італійська культура, італійська мова. А коли йдеться про людей, які жили в сиву давнину на Апеннінському півострові, то вживаємо італьський: італьська німфа, італьська легенда. (Саме італьські племена стали основою італійської народності). Російське итальянский треба перекладати українською італійський, а рос. италийский – італьський. Наприклад: “Беллона – італьська богиня війни, дружина Марса, ототожнювана з сабінською богинею Неріо” (Словник античної міфології).
Ещё