Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

БУДІВЕЛЬНИК, БУДІВЕЛЬНИЙ, БУДІВНИЙ, БУДІВНИК, БУДІВНИЧИЙ

будівельник – будівник – будівничий Будівельник – людина, яка має будівельну спеціальність. Колектив будівельників, штаб будівельників. У складних словах, де перша частина означає “об’єкт будівництва чи виробництва”, доречно ставити будівник, будівний, як-от: домобудівник, вагонобудівник, машинобудівник, інженер-будівельник, а не домобудівельник, вагонобудівельник, інженер-будівник. Відповідно домобудівний, вагонобудівний. Будівник – узагальнена назва людини, яка бере участь у спорудженні чогось. Це поняття ширше, загальніше, ніж будівельник. Будівники магістрального каналу. Переносно: той, хто створює щось; творець. Входить також до складних слів: верстатобудівник, метробудівник, мостобудівник (а не верстатобудівельник, метробудівельник, мостобудівельник). Будівничий. Те саме, що будівник, будівельник, а також архітектор. “З губернії приїхав будівничий” (Панас Мирний), “Випробуй себе, зваж, розваж! Бо не сліпець ти, а будівничий” (Євген Плужник).
Ещё