Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

БЛИЖНІЙ, БЛИЗЬКИЙ

коли пишемо близький, а коли – ближній? Ці прикметники мають і спільні, й неоднакові значення. Спільних два: а) “розташований на невеликій відстані”: близький будинок – ближній будинок, близький гай – ближній гай. Але щодо популярного нині окреслення зарубіжжя треба вживати вислів близьке зарубіжжя; б) “який перебуває в прямих родинних стосунках з кимось”: близькі родичі – ближні родичі. Слово близький має кілька значень, яких нема в лексеми ближній. Це, зокрема, невелика часова віддаленість: “Вже північ близька. Вулиці поснули” (Іван Франко); добре знаний, відомий, зрозумілий; такий, що глибоко хвилює, безпосередньо стосується когось (“Інтереси дітей близькі матері”).
Ещё