АФЕКТ, ЕФЕКТ

Ще одна пара слів-паронімів: афект – ефект. Перше з них передає стан дуже великого, але короткочасного нервового збудження, під час якого людина втрачає самовладання. “В стані афекту він тупо гатив стиснутим кулаком лівої руки в полум’я” (Микола Руденко). Друге виступає в таких значеннях. 1. Результат, наслідок яких-небудь заходів. Економічний ефект. 2. Сильне враження, викликане кимось або чимось. “Поезія від давніх-давен уміла використовувати ті музикальні ефекти, які дає сама мова” (Іван Франко). Безперечно, замінювати ці пароніми один одним не можна.

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

БЄЛАРУСЬ, БІЛОРУСЬ →← АФІША, ОБ’ЯВА, ОГЛОШУВАТИ, ОБ’ЯВЛЯТИ, ОГОЛОШЕННЯ

T: 0.095827154 M: 3 D: 3