АРХАЇКА, АРХАЇЧНІСТЬ

Яка різниця між словами архаїка й архаїчність? Архаїка – старовина; характерні ознаки її. Риси архаїки у візантійському живописі. Архаїчність – застарілість. Архаїчність форм в архітектурі.

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

АРХИЄПИСКОП →← АРХІВАРІУС, АРХІВІСТ

T: 0.40144145 M: 3 D: 3