ВІЙСЬКОВИЙ, ВОЄННИЙ

військовий – воєнний Мають досить виразну значеннєву відмінність. Військовий – який стосується війська, встановлений у ньому. Вживається зі словами: аеродром, аташе, бюджет, госпіталь (шпиталь), доктрина, дух, ешелон, квиток, кореспондент, кредит, лад, лазарет, лікар, льотчик, маневри, начальник, об’єкт, округ, оркестр, парад, порядок, призов, радник, рапорт, статут, автоінспекція, академія, база, виправка, влада, дисципліна, дорога, література, людина, могутність, організація, перевага, підготовка, присутність, присяга, сила, служба, справа, таємниця, техніка, форма, хитрість, частина, виробництво, відомство, замовлення, звання, керівництво, співробітництво, спорядження, судно, училище, заходи, кола, можливості, традиції і под. Як іменник уживається тільки військовий. Військовий пішов, став військовим. Військово... Перший компонент складних слів, що відповідає прикметнику військовий. З наступною частиною пишеться через дефіс: військово-авіаційний, військово-адміністративний, військово-будівельний, військово-геодезичний, військово-господарський, військово-інженерний, військово-лікувальний, військово-морський, військово-навчальний, військово-окружний, військово-повітряний, військово-продовольчий, військово-ремонтний, військово-санітарний, військово-спортивний, військово-технічний, військово-топографічний, військово-хірургічний, військово-юридичний. Але: військовозобов’язаний, військовополонений, військовослужбовець. Воєнний – який стосується війни, пов’язаний з нею. Вживається зі словами: закон, злочинець, конфлікт, напад, переворот, період, потенціал, психоз, режим, стан, час, авантюра, боротьба, загроза, інтервенція, підтримка, політика, проблема, провокація, ситуація, випробування, вторгнення, втручання, питання, приготування, становище, дії, події, зусилля, інтереси, плани тощо. Допустиме паралельне вживання прикметників військовий і воєнний з такими словами: блок, союз, суд, трибунал, диктатура, допомога, історія, наука, промисловість, стратегія, тактика, теорія, мистецтво, витрати, потреби, умови, цілі. У складних словах: військово-історичний і воєнно-історичний, військово-політичний і воєнно-політичний, військово-польовий і воєнно-польовий тощо.

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

ВІРНІ РІШЕННЯ ПРИЙМАТИ →← ВІДЩЕПЕНЕЦЬ, ВІДСТУПНИК

T: 0.103010212 M: 3 D: 3