ЧИСЛЕННИЙ, МАСОВИЙ, ЧИСЕЛЬНИЙ, БАГАТОЧИСЕЛЬНИЙ, БАГАТОЧИСЛЕННИЙ

1. Яку лексему краще вжити – численний чи багаточисленний? Прикметника багаточисленний (багаточисельний) у нашій літературній мові взагалі немає. Це калька з російського многочисленный. Сучасна норма вимагає перекладати його словом численний із такими значеннями: 1. Який складається з великої кількості когось, чогось: численний загін, численна організація, численна аудиторія, численне товариство (невдало численна кількість книжок). 2. Наявний у великій кількості. Вживається зі словами: війська, гості, делегації, досліди, жертви, зразки, кадри, мешканці, підприємства, ухвали і под. Прикметник численний часом плутають із паронімом чисельний (“числовий”), який має значно вужчу сферу вживання, меншу активність. Приміром, кажуть: “Цього разу збори були чисельні”, а треба: численні. Чисельний – той, що стосується числа; числовий. Чисельний (кількісний) аналіз, чисельна (кількісна) перевага, чисельна переконливість. Ставити їх один замість одного не слід. 2. Масовий – численний Мають спільне значення “який містить багато чогось”, однак розрізняються вживанням і сполучуваністю. Тільки масовий використовують у розумінні: 1. Той, що стосується широких верств населення. Масовий робітничий рух, масовий читач, масовий підхід. 2. Що виробляється у великій кількості. Масовий випуск кольорових телевізорів. Тільки численний передає поняття “наявний у великій кількості”. Численні військові підрозділи, численна аудиторія.

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

ЧИСЛИТЬСЯ У СПИСКАХ →← ЧИН ЧИНОМ

T: 0.129077385 M: 3 D: 3