ТЕЛИЦЯ, НОВОСЕЛ, КІОСКЕР, ЛЬОН, КОСТЬОЛ, КОСТЕЛ, ГІМНАСТЕРКА, ГІМНАСТЬОРКА

гімнастерка –гімнастьорка Яка з цих форм правильніша? Російському наголошеному ё після приголосного в українській мові здебільшого відповідає е: тёлка – телиця, новосёл – новосел; те саме спостерігаємо і в словах іншомовного походження: шофёр – шофер, киоскёр – кіоскер, прожектёр – прожектер. Але лён – льон, костёл – костьол (хоч трапляється й костел). У мовній практиці надають перевагу формі з е, бо вона більш правомірна. Це й зафіксовано в “Словнику української мови”: “Гімнастерка, рідко гімнастьорка. Військова формена сорочка з цупкої тканини з відкладним або стоячим коміром”. “Словник-довідник з правопису та слововживання” Сергія Головащука, “Орфографічний словник української мови” подають тільки форму гімнастерка. І це правильно.

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

ТЕРЕН, КЛЯСА, ДОЛЯР, ДІЯЛОГ, ЛЯМПА, ПЛЯН, ГОВЕРЛЯ, ЕКСПРЕСС, ЕКСПРЕС, СЛУХАВКА →← ТЕКУЧКА КАДРІВ

T: 0.12091495 M: 3 D: 3