ТВОЯ ПРАВДА, ВАША ПРАВДА, ПРАВИЙ, БУТИ ПРАВИМ, МАТИ РАЦІЮ

мати рацію чи бути правим? Коли йдеться про визнання слушності міркувань або дій, українська мова використовує фразеологічний зворот мати рацію. Він наявний у творах багатьох класиків нашої літератури минулого і сучасного, наголошує мовознавець Олександр Пономарів. Наприклад: “Ех ви, ясновельможні дикуни! Боїтеся Кармелюка – і маєте рацію!” (Степан Васильченко). Синонім цього звороту – ваша (твоя) правда. “Твоя правда: я завалив вступні іспити, бо не готувався до них” (з живих уст). Натомість прихильники зближення чи навіть злиття мов обстоювали й обстоюють калькований з російської вислів ви праві, хоч основними значеннями слова правий (наголос на першому складі) у нас є “справедливий, праведний, безгрішний, невинний”, а не “слушний”. Ще менше пасують до згаданого фразеологізму омонім правий (протилежне поняття до лівий) та омограф правий (наголос на останньому складі): “рівний, прямий”. “Рубайся, дерево, криве і праве” (Матвій Номис). Отже, повноцінні українські відповідники російського вислову вы (ты) правы (п

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

ТЕ, ТА, ЦЕ, ЦЯ, ЦЕЙ, ТОЙ →← ТВОРЧЕ ЛИЦЕ

T: 0.114747795 M: 3 D: 3