СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, ПРОФЕСІЯ, ФАХ

Чим розрізняються у вживанні слова спеціальність, професія, фах? Відтінками значення. Спеціальність – окрема галузь науки, техніки, мистецтва і т. ін., в котрій людина працює; основна кваліфікація. “Потім признався (Адаменко), що його спеціальність – медицина, а в армії був за ветеринарного фельдшера” (Юрій Яновський), “Потрібні були і лікарі, і цирульники, і теслярі, і ливарники, і архітектори, і каменярі, і друкарі – різні майстри різних спеціальностей (Оксана Іваненко). Професія – рід занять, певна форма трудової діяльності. Вибір професії, професія вчителя. Це слово найчастіше виступає як родове поняття стосовно іменника спеціальність, тому замінювати їх одне одним не бажано. Порівняймо: за професією будівельник, за спеціальністю штукатур. Фах уживається з обома значеннями. Фах учителя, журналіст за фахом.

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

СПИРАТИСЯ, ОПИРАТИСЯ →← СПАЛЕНИЙ, СПАЛЕННИЙ

T: 0.128690492 M: 3 D: 3