СПІВЗВУЧНИЙ З ПОГЛЯДАМИ, СПІВЗВУЧНИЙ ПОГЛЯДАМ

співзвучний поглядам чи співзвучний з поглядами Зі словом співзвучний виступають дві залежні від нього форми іменників, які конкурують між собою: безприйменниковий давальний відмінок і орудний відмінок з прийменником з. “У цій суперечці, звичайно, було багато наївного, але було в ній і щось приємне, співзвучне її почуттям” (Яків Баш), співзвучний часові, співзвучний почуттям, співзвучний настроям; “Причини і наслідки, описані в романі, співзвучні з тими причинами, які привели до чорнобильської трагедії” (з журналу), співзвучний з часом, співзвучний з поглядами, співзвучний з настроями. Помітно, що цей прикметник поєднується з безприйменниковим давальним відмінком частіше, ніж із прийменниково-відмінковою формою.

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

СПІВПЛЕМІННИК →← СПІВАК, СПІВЕЦЬ

T: 0.109590063 M: 3 D: 3