РОЗМІР, ОБ’ЄМ, ОБСЯГ

розмір, об’єм, обсяг Чи є різниця між цими словами, чи вони абсолютні синоніми, котрі можна довільно вживати на свою вподобу? Іменник розмір ставлять тоді, коли йдеться про величину чогось в одному або в усіх вимірах. “І ось, нарешті, вершина. Це була площа значних розмірів, безладно завалена голим камінням” (Олесь Гончар). Розмір – це і стандартизований показник одягу людини за даними якогось вимірювання (костюм 50-го розміру, пальто 54-го розміру), і літературознавчий термін, який виражає кількість та чергування складів у вірші, від чого залежить мелодійний лад поетичного твору. А також термін музичний. Об’єм означає величину завдовжки, завширшки і заввишки якогось тіла із замкнутими поверхнями, що вимірюється в кубічних одиницях. “Треба було визначити поверхню і об’єм конуса” (Олександр Довженко). Зі словами книжка, стаття, капіталовкладення, знання, робота і низкою інших слід уживати обсяг. “Математику знав Марко в більшому обсязі, ніж вимагає того середня школа” (Олександр Копиленко). Використання таких словосполучень, як розмір статті, об’єм роботи, розмір книжки або об’єм книжки, є порушенням стилістичної норми. “Збільшення масштабів і темпів розвитку народного господарства супроводжується лавиноподібним ростом об’єму (треба зростанням обсягу) інформації, необхідної для планування й управління виробництвом” (з журналу).

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

РОЗМАЄНИЙ, РОЗМАЯНИЙ →← РОЗКВАС, РОЗКВАСЬ

T: 0.096392282 M: 3 D: 3