РІЗНИЙ, УСЯКИЙ 2

різний – усякий Автори статей та оповідань, писав Борис Антоненко-Давидович, часто надуживають прикметником різний, не спиняючись думкою, чи буде ця лексема доречна в певному контексті: “Він наговорив багато різних слів, але нічого путнього так і не сказав”; “З різними людьми він зустрічався в житті”. У цих фразах ми зосереджуємо увагу на різниці між словами й людьми, але не знаходимо її в дальшому тексті, бо автори оповідали нам про всякі слова й про всяких людей. Прикметник різний передає відмінність: “Ми з тобою – різні люди” (з живих уст); “Мій п’янюга найнявся до одного попа... я до другого найнялась – у різні села” (Ганна Барвінок). Якщо нема потреби підкреслювати відмінність між тим, про що йдеться, тоді краще користуватися займенником усякий: “Всього було доволі: вовків у лісах, зайців у полі й риби всякої великої і малої в озерах та ставах” (Леонід Глібов); або займенником усілякий: “...обов’язок фольклористів – усілякими способами виявляти таланти” (Максим Рильський).

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

РІЗНОВИДНІСТЬ →← РІДКО ТРАПЛЯТИСЯ

T: 0.127475437 M: 3 D: 3