ПРОПОРЦІЙНО ВИТРАТАМ, ПРОПОРЦІЙНО ДО ВИТРАТ

Як краще сказати: пропорційно витратам чи пропорційно до витрат? Правильно і так і так. Слово пропорційно у математичному розумінні зазвичай поєднується з прислівниками прямо, обернено та з безприйменниковим давальним відмінком. “Електромагнітне притягання діє обернено пропорційно квадратові відстані” (з журналу). Однак воно вживається і в широкому значенні без залежних прислівників. При дієсловах-присудках це слово перетворюється на прийменник. У сполученні з давальним відмінком можна говорити про простий прийменник пропорційно, як-от у реченні; “Члени колективу щороку одержують частину доходу господарства пропорційно заробітній платі” (з журналу). Значно більшого поширення в сучасній мові набув складний прийменник пропорційно до плюс родовий відмінок. Приміром: “На першому етапі фонд розподіляється між видами діяльності пропорційно до обсягу трудовитрат” (з журналу).

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

ПРОСВІТНИК, ПРОСВІТИТЕЛЬ →← ПРОПОЗИЦІЇ ТОРКАЮТЬСЯ...

T: 0.121488847 M: 3 D: 3