ПРЕ, ПРИ

як розрізняти префікси пре- і при-? Пре- вживається переважно в якісних прикметниках та прислівниках для вираження найвищого ступеня ознаки: прегарний, презавзятий, премудрий, пречудово, препогано. При- використовується здебільшого в дієсловах, що передають такі поняття, як наближення, приєднання, результат дії, а також у похідних словах: прибігти, прибудувати, прикрутити, приборкати, пришвидшити; прибуття, притулок, прибраний, привабливо. Крім того, префікс пре- виступає в словах презирливий, презирство й у лексемах старослов’янського походження преосвященний, преподобний, престол, а префікс при- в іменниках та прикметниках, утворених від сполучення іменників з прийменниками: пригірок, приярок; прибережний, прикордонний. Префікс прі- притаманний тільки словам прізвисько, прізвище, прірва.

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

ПРЕДОК, ПРАЩУР, ПОТОМОК, НАЩАДОК →← ПРАЦЮВАТИ НАД СОБОЮ

T: 0.088725774 M: 3 D: 3