БОЛГАРІВ, ВІРМЕНІВ, ТАТАРІВ

З телеекрана нам розповідають про болгарів, татарів. А хіба ці слова правильно вжито? З погляду морфологічних норм, такі форми є помилковими. Іменники чоловічого роду з випадним суфіксом -ин у множині мають нульове закінчення родового відмінка; решта закінчується на -ів: болгар (ин) – болгари, болгар; вірменин – вірмени – вірмен; татарин – татари – татар; але поляк – поляки – поляків; партизан – партизани – партизанів; осетин – осетини – осетинів; солдат – солдати – солдатів.

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

БОЛИТЬ, У МЕНЕ БОЛИТЬ МЕРЦЕ, МЕНІ БОЛИТЬ СЕРЦЕ →← БОЛІЛЬНИК, ВБОЛІВАЛЬНИК

T: 0.121396492 M: 3 D: 3