ПОПУЛЯРНІСТЬ 2, АВТОРИТЕТНИЙ, ПРЕСТИЖНИЙ, АВТОРИТЕТ, ПРЕСТИЖ

1. Авторитет – престиж Іменники синонімічні, але не тотожні. Авторитет виступає у двох значеннях: 1. Гідність, сила, поважність, вплив (особи, організації, колективу тощо). Авторитет керівника, авторитет закладу, авторитет теорії. 2. Той, хто має загальне визнання, популярність (уживається для характеристики людини). "Ви – наш найбільший авторитет, ви – гордість нашої клініки" (Сава Голованівський). Усталені вислови з цим словом: посилатися на авторитет, спиратися на авторитет, схилятися перед авторитетом. З лексемою престиж авторитет синонімізується у першому значенні. Можна сказати престиж фірми та авторитет фірми, престиж професії та авторитет професії, але в багатьох випадках вони не можуть бути взаємозамінними, бо різниця у семантичній структурі й сполучуваності цих слів існує. Похідні від них відрізняються значеннями навіть більше, ніж твірні основи. Так, прикметник авторитетний означає не тільки "впливовий, поважний, що заслуговує на довіру", а й "владний, який не допускає заперечень". Авторитетний тон, авторитетний жест. Звичайно, його тут аж ніяк не заміниш на престижний. А прикметник престижний останнім часом набув поширення і в усному мовленні, й на письмі, функціонуючи як "такий, що свідчить про авторитет чого-небудь", або "такий, що є засобом досягнення престижу" (часом з відтінком іронії). Наприклад, престижний автомобіль, престижні меблі, престижний одяг і навіть престижне знайомство, престижні зв'язки. Словники не фіксують, але мовна практика засвідчує вживання слова авторитет і його похідних переважно у контекстах, що містять позитивну оцінку, а престиж та його похідних – у нейтральних або негативнооцінних. 2. Авторитет – популярність Чи можна сказати: "Ця книжка має неабиякий авторитет у читачів"? Ні, не можна. Авторитет означає "достоїнство, сила". Про нього говорять, маючи на увазі вплив, поважність особи, організації, колективу тощо. Коли ж ідеться про твори літератури, мистецтва, тоді доречний іменник популярність. Отже, "Ця книжка має неабияку популярність у читачів".

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

ПОПУТНО ЗАЗНАЧИВ →← ПОПУЛЯРНІСТЬ 1, КОРИСТУВАТИСЯ ПОПУЛЯРНІСТЮ, СЛАВА, МАТИ УСПІХ, МАТИ СЛАВУ, ЗАЖИТИ ПОПУЛЯРНОСТІ, УСПІХ, КОРИСТУВАТИСЯ УСПІХОМ

T: 0.11725884 M: 3 D: 3