ПОМІТИТИ, ПОБАЧИТИ, ВІДЗНАЧАТИ, ЗАЗНАЧАТИ, ВІДМІЧАТИ

відзначати – зазначати – відмічати Мають спільне значення “виділяти позначкою; звертати увагу на щось; наголошувати, виділяти, підкреслювати”. Належать до книжних стилістичних засобів вираження. Перші два дієслова активно використовують в офіційних документах, у звітах, доповідях і т. ін. Слід відзначити (зазначити). Відзначати (зазначати) на полях щоденника. Трапляється в канцелярських паперах і слово відмічати. Але вживання його є помилковим, оскільки це груба калька з російської. Та й лексему відзначати в усному мовленні, в художній літературі варто замінювати синонімами помітити, побачити. Ось дві фрази: “Петро відзначив, що батько стривожений”, “Ми відзначили, що відра неповні”. А хіба не ліпше сказати: “Петро помітив, що батько стривожений”, “Ми побачили, що відра неповні”. Однак тільки відзначати – 1. Виділяти когось чи щось похвалою, нагородою. Відзначати переможців, відзначати цінним подарунком. 2. Святкувати. Відзначати ювілей, іншу врочисту подію.

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

ПОМІТКА →← ПОМІРНИЙ, ПОМІРКОВАНИЙ

T: 0.124960965 M: 3 D: 3