ПЛОДОЯГІДНИЙ, ПЛОДОВОЯГІДНИЙ

плодоягідний – плодово-ягідний Якщо перша частина складного слова не обтяжена суфіксом, який надає їй явно вираженої морфологічної окресленості, то дефіс не ставиться: автотракторний (але автомобільно-тракторний), хлібобулочний (але хлібно-булочний), плодоягідний (але плодово-ягідний), фанеростругальний (але фанерно-стругальний).

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

ПЛОДЮЧІ ЧОРНОЗЕМИ →← ПЛЕЯДА

T: 0.189264898 M: 3 D: 3