ПЕРЕСІЧНИЙ, СЕРЕДНІЙ, НЕПЕРЕСІЧНИЙ

Що означає “непересічний”, а що – “пересічний”? Перше слово – синонім до винятковий, особливий, самобутній, неординарний. Найчастіше сполучається з іменниками людина, особа, натура, митець, письменник, талант і т. ін. Непересічний національний митець. Пересічний – 1. Який не перевищує середнього рівня; не гарний і не поганий; посередній. “Задовольнятися пересічною, посередньою поезією – значить не поважати читача, його зрослих естетичних смаків” (з газети). 2. Звичайний, рядовий. “Глитай” Кропивницького здобув собі право громадянства аж після довгої і завзятої боротьби з забобонами – не пересічної публіки, а якраз найінтелігентніших українських представників” (Іван Франко). Пересічний студент, пересічний читач. 3. Середній, одержаний шляхом поділу загальної суми кількох величин на їхню кількість; типовий, нормальний для певної групи явищ. Пересічна теплота згоряння, пересічний приріст продукції. 4. Який перетинається з чим-небудь. Пересічна траса, пересічні координати. Непересічна подія, скажімо, має протилежний зміст щодо вислову пересічна подія, тобто рядова, звичайна, яка нічим не вирізняється з-поміж інших.

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

ПЕРЕСАДЖУВАННЯ, ПЕРЕСАДКА →← ПЕРЕРИВ

T: 0.2003731 M: 3 D: 3