ПАЛЬНОМАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ПАЛИВНОМАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

паливно-мастильні чи пально-мастильні матеріали? Правильна форма – пально-мастильні. Чому? Такі матеріали призначено для двигунів (у тракторах, комбайнах, автомашинах тощо), які перетворюють теплову енергію на механічну. Щоб одержати теплову, використовують паливо (рос. топливо). Одним з його видів є пальне (рос. горючее), саме ним і забезпечують мотори. Тож ідеться не про паливо взагалі, а конкретно про пальне. Тому коли мають на увазі пальне і мастило для двигунів внутрішнього згоряння, послуговуються висловом пально-мастильні матеріали (рос. горюче-смазочные материалы).

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

ПАМ'ЯТАЄТЬСЯ →← ПАЛИВО, ПАЛЬНЕ

T: 0.128631041 M: 3 D: 3