ПАЛАТА ОБЩИН, ПАЛАТА ГРОМАД

палата общин чи палата громад? Парламент Великобританії складається з двох палат – палати лордів і палати громад. Перша верхня, друга нижня. Такий поділ відбувся в середині ХІV століття. Про це знають усі, крім деяких працівників наших ЗМІ, які часом розповідають про англійську палату общин. Помилка більш ніж прикра, зауважує мовознавець Олександр Пономарів, бо община в нормальній українській мові – це “форма виробничого і громадського об’єднання людей у докласовому суспільстві, що характеризується спільною власністю на засоби виробництва”. Наприклад: “Палата громад обирається кожні п’ять років за мажоритарною системою” (з газети); “Відокремлена група людей являла собою самостійну, найпримітивнішу організацію суспільства – первісну, дородову общину” (з підручника).

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

ПАЛАЦ, ПАЛАЦОВИЙ, ДВІРЕЦЬ, ДВІРЦЕВИЙ →← ПАЙКА, ПАЙ, ЧАСТИНА, ЧАСТКА, ДОЛЯ

T: 0.089163924 M: 3 D: 3