ПАЙКА, ПАЙ, ЧАСТИНА, ЧАСТКА, ДОЛЯ

замість долі – частка Від ділити походить слово доля. Ним у старій системі мір позначали одиницю маси (ваги), що дорівнювала 44,435 міліграма. Називали так і частину музичного такту, на яку припадає наголос (сильна доля). А основний зміст цього слова: напрям життєвого шляху, що ніби не залежить від бажання та волі людини. “Доля закинула мене аж у Крим” (Михайло Коцюбинський). В інших значеннях (зокрема, коли йдеться про участь у спільному володінні чимось) за літературною нормою слід користуватися синонімічними відповідниками частина, частка, пай, пайка. Російські вислови перекладаються: быть в доле – бути на паях; делить на равные доли – ділити на рівні частини (частки); доля истины – частка правди (істини). Доречно нагадати, що частка тепер замінила долю і в музичній термінології.

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

ПАЛАТА ОБЩИН, ПАЛАТА ГРОМАД →← ПАДІННЯ ВИРОБНИЦТВА

T: 0.118307662 M: 3 D: 3