ОТАКИЙ, ОТОЙ

Коли слід уживати лексеми отакий, отой? Поряд з вказівним значенням частка ось, поєднуючись із займенниками та займенниковими прислівниками, використовується для підсилення, уточнення їхнього змісту або зосередження уваги на дальшому повідомленні. “Ось тут халепа. Тут вирвався якийсь бурлака-волоцюга” (Леся Українка), “А я у гай ходила по квітку ось яку” (Павло Тичина). Однак замість сполучень цієї частки із займенниками такий (така, таке, такі), той, цей і прислівниками сюди, так, там, тепер, тоді, туди, тут у сучасній мові ширше вживаються розмовні слова з підсилювальним значенням: отакий, отой, оцей, осюди, отак, отам, отепер, отоді, отут. “Чи коли й був отакий наїзд у Щербанівці, як під оцей ярмарок” (Андрій Головко), “А чого він осюди їде, отой князь” (Гнат Хоткевич), “ – Де мама? – Сидить отам і плаче” (Василь Шевчук).

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

ПІВТОРА, ПІВТОРИ →← ОСТАННІЙ, ІНШІ, РЕШТА

T: 0.12479717 M: 3 D: 3