ОСКІЛЬКИ, ОСТІЛЬКИ

Які особливості вживання сполучників оскільки, остільки? Слово оскільки входить до підрядних речень причини у значенні “тому що, через те що”. Наприклад: “Оскільки електромотора не було, то динамку крутили руками” (Григорій Тютюнник). А також виступає в підрядних реченнях міри і ступеня. “Привітним буковинцям я завжди готова служити словом і ділом, оскільки се в моїй силі” (Леся Українка). Остільки вживається в складі подвійного сполучника остільки... оскільки, компоненти якого взаємозалежні. Він означає “такою мірою... якою; настільки... наскільки”. “Остільки недостатньо заготовили палива на зиму, оскільки й знизилася температура в оселях” (з газети). Іноді, надто в усному мовленні, вдаються до скалькованого з російської спареного сполучника постільки... поскільки. З погляду літературної норми його застосування помилкове.

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

ОСКАРЖУВАТИ, ОСПОРЮВАТИ →← ОСВІТЛЮВАТИ, ВИСВІТЛЮВАТИ, ОСВІЧУВАТИ

T: 0.112582081 M: 3 D: 3