КАРТКАПОКАЖЧИК, ***КАРТКАПОКАЖЧИК***, КАРТКАПОКАЖЧИК

● «по -ах, -ях» Закінчення -ам, -ям замість -ах, -ях у місцевому відмінку множини українських іменників. Закінчення -ам буває тільки в давальному відмінку множини. ● «дієприслівники: перевіряючи написане» ● «кома перед як», «як з частками» ● «абревіатура» ● «російські прізвища – українською» ● «спрощення в групах приголосних» на письмі і в мовленні ● «невідмінювані іменники» ● «українські чоловічі прізвища, що закінчуються на -о» обов’язково відмінюються ● «два типи норми», «як краще?» і «як правильно?» ● «через дефіс» ● «вставні слова» вставні слова, що виділяються комами, і слова, що не є не вставними ● «букви при цифрах» ● «назви у лапках і без них» ● «Гамбургу» Як правильно утворити форму родового відмінка від власної назви: Гамбурга чи Гамбургу, Люксембургу чи Люксембурга, Тунісу чи Туніса? ● «правопис графічних скорочень» ● «як твориться інфінітив?» ● «Ви пішли» Ви пішли, Ви сказали чи Ви пішов, Ви сказала? ● «У яких іменниках зміна закінчення впливає на значення слова?» ● «посивівший» дієприкметникові форми з –ш: оживший, озвірівший, посивівший ● «як визначати рід невідмінюваних іменників?» ● «знак м’якшення наприкінці слова після р» ● «навпаки – виділення комами» ● «звертання 1» ● «звертання 2» ● «зміна значень слів в залежності від наголосу» ● «кличний відмінок» ● «невиправдані пропуски слів» ● «рід складних слів, утворюваних двома іменниками» ● «словесний баласт» (тавтологія) ● «віддієслівні безособові форми на -но, -то » ● «кому не ставлять» ● «чому з великої літери?» Чому в назві міста Біла Церква слово церква пишуть з великої літери? ● «лідирувати чи лідерувати?» ● «як правильно записувати дати» ● «дефіс чи тире між місяцами?» ● «велика літера у неофіційних назвах » ● «канцеляризація мови»

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик») 

КАРТОЧНА СИСТЕМА →← КАПРИЗУВАТИ

T: 0.078471997 M: 3 D: 3